• آخرین بروز رسانی : 1400/03/22

مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اطلاعات شخصی

 

 

      نام و نام خانوادگی :دکتر مهدی اکبری دهبالایی

 
 

     تاریخ تولد : 1361

 
   سوابق تحصیلی:  دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی